دستگاه هاي PT6212 و PT6215 تحت عنوان All-In-One همه امكانات لازم را در يك دستگاه جمع كرده است و فقط با قرار دادن آن روي ميز و روشن كردن آن كار تمام است و كليه تنظيمات آن انجام شده است. طراحي ويژه اين دستگاه براي مشترياني كه مايل هستند كمترين فضاي فروشگاه آنها توسط كامپيوتر مشغول شود، بسيار مناسب مي باشد.

 

طراحی بسیار ظریف، کم حجم و کوچک برای حداقل فضای پیشخوان فروش
قابل ارائه با دو اندازه متفاوت صفحه نمایش
دارای چاپگر حرارتی 8 سانتی متری داخلی
دارای نمایشگر دیجیتالی دو خطه سمت مشتری