امکانات میزهای لمسی :
1- قابلیت استفاده از اینترنت همزمان به تعداد نفرات سر میز همزمان
2- قابلیت استفاده از بازیهای مختلف همزمان
3- قابلیت سفارش دادن غذا و پرداخت مبلغ ان سر میز
4- مشاهده دوربین آشپزخانه از سر میز 
5- مشاهده و خواندن روزنامه های روز 
6- قابلیت نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان و همه افراد سر میز همزمان
7- اطلاع از منوی غذا و ورق زدن منو بصورت گرافیکی 
8- اطلاع از میزان کالری و نحوه آماده سازی و پخت غذاها
9- امکان ویزیت کردن و نمونه عکس مخصوص اتلیه ها و کلیه مشاغل
10- امکانات سفارشی کردن مربوط به مشاغل مختلف انجام میپذیرد