فايلهاي مورد نياز براي نصب صحيح نرم فزار ها

 

 

دانلود فايلهاي نصب اوليه فود سافت (SETUP FOODSOFT)


         
 

دانلود فايل رجيستر کردن فود سافت
              (REGISTER FOODSOFT)


 

دانلود زير ساختارهاي اوليه نرم افزار ها (OCX-DLL)


  دانلود فایل چاپ ورژن 7


دانلود فایل چاپ ورژن 11  دانلود فایل چاپ ورژن 12  دانلود درايور پرينتر حرارتي بيانگ (BEIYANG)

 

دانلود درايور پرينتر حرارتي اسکار (OSCAR)

 

دانلود درايور پرينتر حرارتي بايکسلون   (BIXOLON SRP350 )دانلود درایور پرینتر حرارتی بایکسلون (BIXOLON F310)
 

  دانلود درايور پرينتر حرارتي آواسيس (AVASYS)

 

  دانلود نرم افزار تغيير آي پي پرينتر حرارتي (CHANGE IP)

 

  دانلود نرم افزار کنترل و نمايش از طريق اينترنت
             (TEAM VIEWER
)


دانلود نرم افزار کنترل و نمایش از طریق اینترنت (REMOTE)

 

دانلود نرم افزار فشرده سازي (WINRAR)

 

دانلود نرم افزار فريز کردن ويندوز ( DEEP-FREEZER)
 


دانلود درایور کالر آیدی(CALLER ID MONITOR)    
   دانلود درایور caller id pos

fact chap-7 

http://parniansys.com/public/user_data/Fact%20Version%207.rar
fact chap-11
http://parniansys.com/public/user_data/Fact%20Version%2011.rar
fact chap-12
http://parniansys.com/public/user_data/Fact%20Version%2012.rar