1-سر درب های بادکنکی
2-نور و صدا
3-آتش بازی سرد و گرم
4-شوتینگ هوایی
5-نور هوایی
6-آرک های عاجی و تاجی
7-چاپ تبلیغات آرم فروشگاه شما روی بادکنک
8-تامین انواع اسباب بازی های کوچک مخصوص جعبه شادی کودکان برای فست فودها